TAINA RIIPINEN – TYÖYHTEISÖN KEHITTÄJÄ

Inhimillisiä kohtaamisia ja käytännönläheisiä ratkaisuja

Olen työyhteisön ja johdon kehittäjä. Arvostan ammatillisuutta, inhimillisyyttä unohtamatta. Elämänkokemus, erilaiset organisaatiot ja tilanteet ovat opettaneet minua löytämään ratkaisuja vaativissakin olosuhteissa. Tarvittaessa voin hyödyntää laajaa asiantuntijoiden verkostoani. Oikea apu, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, takaa onnistumiset yhdessä. Sitkeys, vahva tahto ja ratkaisukeskeinen toimintatapani varmistavat tavoitellun lopputuloksen. Aitoa onnistumisen riemua koen silloin, kun työelämän labyrintista saadaan muodostettua mahdollisuuksien polku.

taina@tainariipinen.fi

040 035 0820

Tarjoamani palvelut

TILANNEKARTOITUS

TUNNISTETAAN TYÖYHTEISÖN ONGELMAT JA JÄNNITTEET
Selvitys on paikallaan silloin kun ilmapiiri ja työnteon edellytykset ovat heikentyneet. Ongelmien taustatekijöiden kartoituksessa, selvitetään haastattelujen avulla, työyhteisön nykytilanne ja määritetään ratkaisuehdotukset.

TYÖNOHJAUS

TEHDÄÄN TOIMIVA JA TUOTTAVA TYÖYHTEISÖ YHDESSÄ
Työnteon kehittäminen lähtee liikkeelle työyhteisön jäsenistä. Yksilö- ja ryhmätyönohjauksessa tunnistetaan kunkin yksilöllisiä vahvuuksia ja keinoja huolehtia hyvinvoinnista. Kehitetään työkäytäntöjä ja vuorovaikutusta, niin yksilön kuin työyhteisön tasolla.

LYHYTTERAPIA

TYÖSKENNELLÄÄN KOHTI KONKREETTISTA MUUTOSTA
Kriisien sattuessa ratkaisukeskeinen lyhytterapia tarjoaa työkaluja tilanteesta selviämiseen. Terapiassa tunnistetaan ja tehdään näkyväksi asiat, jotka toimivat ja keskitytään niiden vahvistamiseen ja asiakkaan omien vahvuuksien hyödyntämiseen. Onnistunut lopputulos syntyy asiakkaan ja terapeutin välisestä yhteistyöstä, joka pohjautuu luottamukseen. Otan terapia-asiakkaita vastaan toukokuusta 2021 alkaen.

Ota yhteyttä!    TilannekartoitusTyönohjausLyhytterapia